header img

Mischa Flore, teamleider Scalda

“Op een positieve manier eerlijke informatie over de agrarische sector delen met scholieren”

Yvon Hermus, bestuurslid Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt

Een eerlijke communicatie tussen boer en burger!

Iman Minnaard, voorzitter Zeeuws Land & Viscollectief

“Wij willen laten zien wie we zijn en wat we doen”

Ontstaan project

De agrarische sector is een belangrijke sector in Zeeland, met een grote invloed op het Zeeuwse landschap en een groot aandeel in de Zeeuwse economie. Ondanks dat er in Zeeland veel agrarische activiteiten zijn en het landschap hierdoor wordt gekenmerkt, is er onbekendheid over deze sector bij burgers.

Het project ‘Zeeuwse Kringloop’ is tot stand gekomen door een samenwerking van verschillende partijen. Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, Zeeuws Land & Viscollectief en Scalda hebben de handen ineen geslagen om de kloof tussen boer er burger te verkleinen. Het doel is om de boer en de burger meer bewust te maken van elkaar. Tijdens het project ligt de nadruk op de jonge generatie, want zij zullen in de toekomst de verandering teweeg moeten brengen.

Dit Leader project wordt gesubsidieerd door Provincie Zeeland en vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Daarnaast leveren diverse organisaties en bedrijven een bijdrage aan het project.

Wat gaan we doen?

De aankomende twee jaar zullen er allerlei activiteiten georganiseerd worden om de boer en de burger te verbinden.

Het onderwijs is de belangrijkste speler hierin:

  • Gastlessen: agrarische ondernemers zullen tijdens het vak burgerschap of LOB een gastles verzorgen over o.a. het werken in de agrarische sector.
  • Lesmateriaal: aan de hand van zes thema’s worden lessen ontwikkeld, die docenten kunnen geven tijdens het vak burgerschap. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: voeding, klimaat, gezondheid en duurzaamheid.
  • Leskisten: er worden kisten ontwikkeld met materialen uit de agrarische sector. Deze kunnen op de scholen gebruikt worden tijdens de lessen.

Daarnaast worden er nog andere activiteiten georganiseerd voor alle geïnteresseerde burgers. In de evenementenkalender kunt u onze evenementen bekijken.

Dit project wordt medemogelijk gemaakt door:
logo logo logo
logo logo logo logo